Encontro

Cambio climático, millóns de persoas en perigo

Victor Viñuales – Ponente
Valeria Bello – Ponente
Pedro Vega Marcote – Ponente
Consuelo Bautista – Modera

Como nos afectará o Cambio Climático en Galicia?
Que responsabilidade teñen neste feito as multinacionais e os países?
Que é un refuxiado por Cambio Climático?
Como inflúe nas Migracións das poboacións e os Refuxiados?
Que podemos facer a cidadanía e como influír en mellorar este fenómeno?

15 de Xuño de 2018

X