Súmate á rede: asóciate a ACAMPA!

Pola paz e o dereito a refuxio

Alta socio/a individual

Datos para a inscrición.

Solicito a miña inscrición como asociado/a de “Acampa”


  (Documento de Identidade Nacional, DNI, Pasaporte, etc.)

  Quero ser socio/a

  Cota:  A cota mínima é de 4,00 € ao mes, cobrados en recibos trimestrais, semestrais ou anuais.

       Cota única:

       Outra cantidade mensual:

   

  Datos Bancarios:


  Consentimento orde de domiciliación


  Ao presionar o botón "Enviar", autorizo a “ACAMPA, asociación sociocultural” e ao seu banco para realizar as operacións de cobranza mediante débito e débito na conta bancaria que nos proporcionou, pola cantidade e frecuencia indicadas no formulario. Os débitos directos realizaranse entre o 1 e o 15 de cada mes.

  Lin e acepto a Política de tratamento de datos*

  Os campos con "*" son obrigatorios.

  Desexo recibir información sobre as actividades relacionadas con Acampa.

  Doazóns por transferencia:

  Podes apoiar solidariamente o desenvolvemento das actividades de REDE ACAMPA cunha doazón realizando unha transferencia bancaria á conta da asociación:

  Doa por transferencia na conta da asociación: ACAMPA, asociación sociocultural CaixaBank Nº Iban:  ES79 2100 2323 9602 0043 2009 Comunica a túa doazón, escribindo un correo electrónico a economia@redeacampa.org

  Doazóns por PayPal:

  Tamén podes apoiar a REDE ACAMPA cunha doazón a través de PayPal:  Política de tratamento de datos:

  De acordo co disposto no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas nos que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos devanditos datos, informámoslle de que os datos persoais que nos facilites incorporaranse a un ficheiro automatizado e do que é titular e responsable Acampa, creado coa finalidade de xestionar e administrar os servizos e o envío de información relativa á asociación Acampa. A información que Acampa reciba será tratada con absoluta confidencialidade, adoptándose as medidas de seguridade legalmente establecidas para garantir a seguridade dos datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os datos non se cederán a terceiros sen consentimento previo. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en ASOCIACION SOCIOCULTURAL ACAMPA estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios mediante o envío dunha mensaxe a economia@redeacampa.org.