Sumar á rede, Asóciache a Acampa

Pola paz e o dereito a refuxio

Alta socio/a individual

Datos para a inscrición.

Solicito mi inscripción como asociado/a deSolicito a miña inscrición como asociado/a de “Acampa, asociación sociocultural”

Quero ser socio


Cuota:A cuota mínima é de 4,00 € ao mes, cobrados en recibos trimestrais, semestrais ou anuais.

     Cuota única:
     Outra cantidade mensual:


Datos Bancarios:Consentimento orde de domiciliación


Ao presionar o botón "Enviar", autorizo a “ACAMPA, asociación sociocultural” e ao seu banco para realizar as operacións de cobranza mediante débito e débito na conta bancaria que nos proporcionou, pola cantidade e frecuencia indicadas no formulario. Os débitos directos realizaranse entre o 1 e o 15 de cada mes.


Lin e acepto a Polí­tica de tratamento de datos *

Os campos con "*" son obrigatorios.

Desexo recibir información sobre as actividades relacionadas con Acampa.


Doazóns:

Non é obrigatorio pagar unha cota para ser asociado de Acampa, pero si se poden facer doazóns para apoiar solidariamente o desenvolvemento das actividades que leven a cabo.

Doa por transferencia na conta dá a asociación:

ACAMPA, asociación sociocultural
TRIODOS BANK
Nº Iban:  ES46 1491 0001 2530 0007 7549

Comunica a túa doazón, escribindo un correo electrónico a economia@redeacamapa.org

Política de tratamento de datos:

De acordo co disposto no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas nos que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos devanditos datos, informámoslle de que os datos persoais que nos facilites incorporaranse a un ficheiro automatizado e do que é titular e responsable Acampa, creado coa finalidade de xestionar e administrar os servizos e o envío de información relativa á asociación Acampa.
A información que Acampa reciba será tratada con absoluta confidencialidade, adoptándose as medidas de seguridade legalmente establecidas para garantir a seguridade dos datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os datos non se cederán a terceiros sen consentimento previo. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en ASOCIACION SOCIOCULTURAL ACAMPA estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios mediante o envío dunha mensaxe a economia@redeacamapa.org.

X