Sumar á rede, Asóciache a Acampa

Pola paz e o dereito a refuxio

Alta socio/a individual

Datos para a inscrición.

Solicito a miña inscrición como asociado/a de

“Acampa, asociación sociocultural”

He leído y acepto la Política de tratamiento de datos *

Los campos con "*" son obligatorios.

Deseo recibir información sobre las actividades relacionadas con Acampa.


Doazóns:

Non é obrigatorio pagar unha cota para ser asociado de Acampa, pero si se poden facer doazóns para apoiar solidariamente o desenvolvemento das actividades que leven a cabo.

Doa por transferencia na conta dá a asociación:

ACAMPA, asociación sociocultural
TRIODOS BANK
Nº Iban:  ES46 1491 0001 2530 0007 7549

Comunica a túa doazón, escribindo un correo electrónico a economia@redeacamapa.org

Política de tratamento de datos:

De acordo co disposto no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas nos que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos devanditos datos, informámoslle de que os datos persoais que nos facilites incorporaranse a un ficheiro automatizado e do que é titular e responsable Acampa, creado coa finalidade de xestionar e administrar os servizos e o envío de información relativa á asociación Acampa.
A información que Acampa reciba será tratada con absoluta confidencialidade, adoptándose as medidas de seguridade legalmente establecidas para garantir a seguridade dos datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os datos non se cederán a terceiros sen consentimento previo. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en ASOCIACION SOCIOCULTURAL ACAMPA estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios mediante o envío dunha mensaxe a economia@redeacamapa.org.

X