Consuelo Bautista

Consuelo Bautista

Xefa de Informativos de Radio Coruña Cadea SER desde 1993 ata a actualidade.

Xefa de Informativos de Radio Coruña Cadea SER desde 1993 ata a actualidade.

(Barcelona 1966)

Durante estes anos Radio Coruña Cadea SER consolidouse como a emisora privada máis escoitada de Galicia con imaxe de marca autónoma definida e vinculada á súa vez á Cadea SER.

Correspondente da Axencia EFE na Coruña desde 1989 ata 2001.

Licenciada en Ciencias da Información pola Universitat Autònoma de Barcelona. Rama Xornalismo. 1984-1989

Diplomada en Márketing e Publicidade pola Universitat Autònoma de Barcelona. 1984-1989.

Axudante de tese Doutoral sobre Márketing Bancario 1985-1988.

Premio Ondas en 2003 pola cobertura do Prestige cos servizos informativos da Cadea SER.

Directora da Cátedra de Radio Coruña Cadea SER coa Universidade dá Coruña.

Codirectora do curso de posgrao en comunicación Radiofónica de Radio Coruña Cadea SER e a Facultade de Ciencias da Comunicación.

Participacións

O relato mediático das migracións forzosas.

Encontro

Cambio climático, millóns de persoas en perigo

Encontro
X