Pedro Vega Marcote

Pedro Vega Marcote

Profesor da Universidade da Coruña (UDC).

Profesor de Educación Ambiental e Desenvolvemento Sustentable e Didáctica das Ciencias Experimentais na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña (UDC).

Leva a cabo investigacións en formación do profesorado e sustentabilidade e innovacións educativas sobre o cambio climático, a pegada ecolóxica e a redución de gases de efecto invernadoiro.

Participacións

Cambio climático, millóns de persoas en perigo

Encontro
X