Lorena Boga García

Lorena Boga García

80/10000 Graduada en Educación Social pola UDC e Técnico Superior en Integración Social

Master en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria. Doble especialidad: Género y Envejecimiento y transformación familiares, Universidad de A Coruña

Graduada en Educación Social, Técnico Superior en Integración Social.

Cursos de:
Incidencia Política nas ONGD.
Formación específica de posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento.
Igualdade de oportunidades: aplicación práctica no ámbito do emprego.
Xénero e Desenvolvemento.
Formación básica en Voluntariado.
Igualdade de oportunidades: aplicación práctica nos Servizos Sociais.
Animación na Terceira idade.
Monitor de Tempo Libre.
Prostitución e inmigración.
Socorrismo e primeiros auxilios.
Racismo e Xenofobia.

Con experiencia como:
Cofundadora e coordinadora, Act. Asociación Simbiose, A Coruña(España).
Educadora Social, Centro Cívico de Eirís de A Coruña (España).
Coordinadora do proxecto Sensibilización en Educación para Desenvolvemento, Oficina de Cooperación e Voluntariado UDC. A Coruña (España).
Educadora Social voluntaria, ADTPukara, Ayuda en Acción. Cuenca (Ecuador).
Voluntaria SVE, International Hear the Heart Help Association. tódz (Polonia).
Bolseira de formación complementaria, Oficina de Cooperación e Voluntariado – UDC. A Coruña (España).
Educadora Social, Centro Ágora. A Coruña (España).
Educadora Social, Gabinete de Apoio Psicopedagogico ao Estudante. ULisboa. Lisboa (Portugal).
Integradora Social, Servizo Sociais. Culleredo (España).

Participacións

117/10000 Acampa 2018, pola paz e o dereito a refuxio por cambio climá tico: Avaliando un evento de sensibilización social.

Outras Actividades

Traballo fin de mestrado. Acampa 2018, pola paz e o dereito ao refuxio por cambio climático. Avaliando un evento de sensibilización social. © Lorena Boga