Mabel Pérez Simal

Mabel Pérez Simal

Feminista y experta en igualdad y relaciones laborales

Estudou filosofía.

Feminista e experta en igualdade e relacións laborais a través dunha intensa formación:

  • Curso Superior de Relacións Laborais na USC; Master de Xénero e Políticas de Igualdade entre Mulleres e Homes, da Universidade Rey Juan Carlos, de Madrid.
  • Cursos de Xénero, Cidadanía e Traballo.
  • Formadora de formadoras en materia de Igualdade de Xénero e unha longa lista de cursos impartidos, de titorías, e de participación en xornadas e seminarios, completan o seu currículo formativo e educativo.

Viaxou aos campos de persoas refuxiadas en Grecia, traballando como voluntaria e coa mirada posta nas mulleres e o seu dobre ou tripla discriminación.

Participacións

A muller e o refuxio

Encontro

Dereito a refuxio por cambio climático, onde está a política?

Encontro
X