Ahmad Matar

Ahmad Matar

Mediador intercultural

Educación:
Nivel de estudos bacharelato – exame de ingreso á universidade non alcanzado- Tabqa, Siria.
Educación secundaria – Aid Sagir, Siria.

Experiencia:
Proxecto de diagnóstico da situación dos/as solicitantes de asilo en España – Proxecto RefuCoru- España.
Accións de sensibilización sobre os refuxiados – OCV – A Coruña, España.
Mediador Intercultural e tradutor, Xestión de Proxectos en Centro Cultural – SwissCross – Tesalónica, Grecia.
Coordinación de actividades infantís e tradución – Movement on the ground – Grecia.
Mediador Intercultural, Tradutor – InfoTent – Idomeni, Grecia.

Voluntariado:
Mediación intercultural – Ecos do Sur – A Coruña, España.
Distribución de alimentos – Misión de entrega de axuda – Idomeni, Grecia.

Participacións

A Voz das persoas refuxiadas

Encontro
X