ÚNETE AO NOSO EQUIPO

Agora é o momento de unirte ao noso equipo de profesionais
que loitan polo cumprimento dos Dereitos Humanos

Cómo funciona?

Rexístrate no formulario con un dos perfís que necesitamos no noso equipo
Poñerémonos en contacto contigo e asignarémosche un equipo de traballo
Poderás achegar o teu granito de area para a consecución do evento Acampa 2020
A incorporación das persoas voluntarias depende, por unha banda, da motivación, dispoñibilidade e capacidades dos e das voluntarias, e por outro, das posibilidades da nosa organización. As áreas que forman Acampa son moi variadas:
Coordinación de loxística
 • Xestionar e negociar as necesidades loxísticas de Acampa:
 • Conseguir colaboracións de hoteis, restaurantes, compañías aéreas, empresas de transporte, etc.
 • Controlar e xestionar as necesidades das persoas convidadas: recollidas no aeroporto, aloxamento, comidas, seguimento, mapas de avisos e vixilancia das necesidades das persoas que colaboran con ACAMPA.

REQUISITOS: Persoa con Iniciativa. Capacidade de traballo en equipo. Capacidade de organización e xestión.  Dispoñibilidade de tempo para adicar a xestións.

Coordinación de voluntariado
 • Coordinar as necesidades de voluntarios/as de ACAMPA:
 • Difusión ofertas, anuncios, entrevistas, dar resposta a persoas interesadas…
 • Organizar as accións formativas de ACAMPA para o voluntariado (calendario, material…)
 • Coordinar a incorporación, acollida e seguimento do voluntariado.
 • Controlar as altas e baixas de voluntariado para actualizar a base de datos.

REQUISITOS: Persoa con Iniciativa. Capacidade de traballo en equipo. Capacidade de organización e xestión.  Dispoñibilidade de tempo para adicar a xestións.

Coordinación con Entidades Sociais
 • Establecer relación con entidades de todo o mundo para Incrementar o número de organizacións que forman parte da Rede ACAMPA.
 • Convocar e dirixir as reunións coas entidades da Rede. Planificar e coordinar as actividades das entidades nas actividades ACAMPA
 • Planificar e coordinar as campañas de intercambio de información entre as organizacións da Rede.
 • Motivar e integrar ao equipo de entidades en ACAMPA.

REQUISITOS: Persoa con Iniciativa. Capacidade de traballo en equipo. Capacidade de organización e xestión. Experiencia no traballo socio-político. Coñecemento do idioma galego.

Secretaría de Coordinación
 • Realizar os traballos de apoio, xestión e programación da actividade do coordinador.

REQUISITOS:

Capacidade de organización e xestión. Dominio dos idiomas galego e inglés. Capacidade de comunicación.

Comunicación interna e Xestión de Información
 • Xestionar a información requirida para a correcta realización do evento: Coordinación de fotografías. Textos. Logotipos. Proxeccións durante o evento. Necesidades gráficas dos relatores/as para a súa intervención no evento…

REQUISITOS: Capacidade de organización e xestión. Dominio dos idiomas galego e inglés. Capacidade de comunicación.

Coordinación de contidos de comunicación
 • Xeración de contidos para comunicación de informacións sobre Dereitos Humanos e contidos de Acampa ás persoas asociadas, organizacións  e a sociedade.

REQUISITOS: Perfil periodístico. Capacidade de elaboración de comunicación. Dominio do idioma galego. Capacidade de síntese. Iniciativa.

Coordinación de Deseño Gráfico
 • Formar parte do equipo para cubrir as necesidades gráficas necesarias nos diferentes campos de actuación tales como o deseño de papelería, imaxe (contido web, redes sociais..) e escenografía (cartelería, sinalización..)

REQUISITOS: Experiencia  de deseño gráfico. Capacidade de organización e xestión.

Equipo de Economía
 • Xestión e arquivo da documentación económica da Asociación.
 • Control de cobros e pagos.
 • Contabilización das operacións económicas de Acampa.
 • Realización das declaracións fiscais.
 • Xestión de subvencións públicas.

REQUISITOS: Coñecementos básicos de Contabilidade e Fiscalidade.

Equipo de Secretaría
 • Axudar coa responsabilidade do rexistro de socios e socias de ACAMPA. Mantendo actualizados os datos e as anotacións a realizar.
 • Redactar as actas do equipo de coordinación, das sesións da Asemblea Xeral, da Xunta Directiva, e responsabilizarse dos respectivos Libros de actas.
 • Colaborar co desenvolvemento das sesións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, dando conta da Orde do Día e participando na dirección dos debates.
 • Garantir o cumprimento dos estatutos.
 • Solicitude dos permisos necesarios para o desenvolvemento do evento central anual .

REQUISITOS: Capacidade de organización e xestión. Dominio do idioma galego.Capacidade de comunicación e iniciativa.

Equipo de Programación
 • Participar na programación das actividades a realizar durante o ano e deseñar e xestionar o programa do evento central anual.

REQUISITOS:

Capacidade de organización e xestión. Capacidade de comunicación. Preferiblemente con dominio dos idiomas galego e inglés. Preferible con experiencia na organización de eventos.

Coordinación de actividades
 • Coordinar a correcta realización das actividades deseñadas que se desenvolven durante o evento. Capacidade de comunicación de forma fluída en galego, inglés e castelán.

REQUISITOS: Capacidade de organización e xestión. Capacidade de comunicación. Preferiblemente con dominio dos idiomas galego, inglés, castelán.

Coordinación de Patrocinios
 • Definir as necesidades e deseñar unha estratexia de captación de fondos para o evento de 2020. Elaborar un dossier de motivación para colaborar, identificando as vías de captación máis adecuadas.
 • Deseñar un calendario e esquema de captación e levalos a cabo.
 • Estimular a colaboración económica por parte das persoas asociadas.
Coordinación de Infraestruturas
 • Deseño e definición das infraestrurturas e istalacións, palnificación e descripción de todas as nececisidades de infraestutruras.

REQUISITOS: Capacidade de organización e xestión. Capacidade de traballo en equipo.

Deseño e coordinación da construción do campo de persoas refuxiadas
 • Deseño do campo de persoas refuxiadas simulado que se instala no centro da cidade.
 • Coordinación da construcción e selección do equipo de construcción.
 • Deseño dos materiais necesarios para a decoración do campo e coordinación da dos equipos de traballo.
 • Deseño do escenario na carpa central e nos puntos de actividades.

REQUISITOS: Coñecementos en creación de escenarios e decorados . Capacidade de organización e xestión. Capacidade de traballo en equipo.

Equipo Legal
 • Asesoría legal e redación de documentos legais.
Traducción e correción lingüísticas de galego
 • Traducción e revisión de todos os textos elaborados para as distintas acción de ACAMPA durante o ano.
 • Traducción de todos os materiais necesarios para a elaboración das pezas de comunicación, catálogo, documentos, cartelería, etc.

REQUISITOS: Coñecemento do idioma galego normativo. Capacidade de traballo e resposta en breve tempo.

Traducción e corección lingüísticas de inglés
 • Traducción e revisión de todos os textos elaborados para as distintas acción de ACAMPA durante o ano.
 • Traducción de todos os materiais necesarios para a elbaración das pezas de comunicación, catálogo, documentos, cartelería, etc

REQUISITOS: Coñecemento do idioma inglés, nivel nativo. Capacidade de traballo e resposta en breve tempo.

Cómo queres participar en Acampa 2020?

Qué podes facer como voluntario?
Axudar na organización dos participantes

Encargarte das comidas dos participantes

Difundir o noso material gráfico

 …

Qué podes facer como colaborador?
Crear unha exposición das túas obras artísticas: fotografías, vídeos, pinturas, deseños, etc.

Protagonizar unha actuación musical co teu grupo

Participar nas conferencias como ponente

Judith Prat

Acampa 2019

Lorena Ross

Acampa 2019

Olmo Calvo

Acampa 2019

Mónica Gonzalez

Acampa 2019

Anna Surinyach

Acampa 2019

Natalia Sancha

Acampa 2019

Santi Palacios

Acampa 2019

Daesung Lee

Acampa 2018